Politica de confidențialitate

 1. Dispoziții generale
 2. Scopul și domeniul de aplicare de colectare a datelor
 3. Baza de prelucrare a datelor
 4. Dreptul de a controla, de a accesa datele și a le corecta
 5. Dispoziții finale
 6. DISPOZIȚII GENERALE
 7. Administratorul datelor personale colectate prin intermediul site-ului blacklatte.ro. Este angajat / de afaceri și sub numele de carlysvoice.com adresa: adresa de serviciu: PNI: 321-876-13-13, REGON: 321-876-13-13, înscrise în Registrul Central și informații privind activitatea economică , e-mail: “în calitate de” Administrator “, care este, de asemenea, furnizorul de servicii în același timp.
 8. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal din data de 29 august 1997. (Dz. U. nr. 133, element. 883 astfel cum a fost modificată.) Și Legea cu privire la serviciile electronice din 18 iulie 2002. (Jurnalul de Legi nr. 144, punct. 1204, cu modificările și completările ulterioare).
  (3) Administratorul nevoie de îngrijire specială pentru a proteja interesele persoanelor în cauză și, în special, pentru a se asigura că datele pe care le colectează sunt:

• prelucrate în conformitate cu legea,
• colectate în goluri, legitime și nu sunt supuse la o prelucrare ulterioară incompatibil cu aceste scopuri,
• relevante și adecvate în ceea ce privește scopurile pentru care sunt prelucrate și stocate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate nu mai lungă decât este necesar pentru a atinge scopul prelucrării.

 1. SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE DE COLECTARE A DATELOR
 2. Datele personale ale clientului, colectate de către Administrator sunt utilizate pentru: contactarea clientului (client)
 3. Administratorul procese următoarele date cu caracter personal ale clientului:
 4. Administratorul poate prelucra următoarele date caracterizează modul în care Clientul utilizează serviciile furnizate pe cale electronică (date operaționale):

• Identificarea identificarea final de la rețeaua de telecomunicații sau de sistemul informatic utilizat de Beneficiarul de servicii.
• Informații cu privire la începutul, sfârșitul și domeniul de aplicare de fiecare utilizare de către Client a serviciilor furnizate pe cale electronică.
• Informații cu privire la utilizarea de către Client a serviciilor furnizate pe cale electronică.

 1. Introducerea de date cu caracter personal menționate la alineatul 2 este necesară pentru furnizarea de servicii de către Serviciul electronic prin intermediul site-ului.
 2. BAZA DE PRELUCRARE A DATELOR
 3. Utilizarea contractelor și încheierea a site-ului pentru furnizarea de servicii electronice prin ea, cu necesitatea ulterioară de a furniza informații cu caracter personal este în întregime voluntară. Persoana pentru care datele pot decide în mod independent dacă dorește să înceapă să utilizeze serviciile furnizate pe cale electronică de către Furnizorul de servicii, în conformitate cu Regulamentul.
 4. Potrivit art. 23 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal din data de 29 august 1997 (monitorul Oficial al Legea nr. 133, pct. 883, cu modificările și completările ulterioare), de prelucrare a datelor este permis, printre altele, atunci când:

• datele pot fi de acord cu aceasta, cu excepția cazului în care se referă la îndepărtarea de date referitoare la acestea.
• este necesar să se execute contractul, în cazul în care subiectul datelor este parte sau atunci când este necesar să se ia măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea persoanei în cauză.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către administrator este întotdeauna în motivele de admisibilitate de prelucrare menționate la punctul 2. Prelucrarea datelor se referă la executarea contractului sau necesitatea de a lua măsuri înainte de încheierea contractului, la cererea persoanei în cauză (paragraful 2 b) .
 2. DREPTUL DE CONTROL, ACCESUL LA CONȚINUT ȘI DE A FACE ÎMBUNĂTĂȚIRI
 3. Beneficiarul de servicii are dreptul de a accesa datele dumneavoastră personale și de a le corecta.
 4. Fiecare persoană are dreptul de a controla prelucrarea datelor care privesc conținute în administratorul de date, în special dreptul de a cere pentru a completa, actualiza, sau date corecte, suspendarea temporară sau definitivă de prelucrare sau eliminarea lor, dacă acestea sunt incomplete, învechite , neadevărate sau colectate cu încălcarea legii sau nu mai sunt necesare pentru scopul pentru care au fost colectate.
  (3) Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctul 1, 1 și 2 pot fi utilizate prin trimiterea unui e-mail în consecință, la următoarea adresă:
 5. DISPOZIȚII FINALE
 6. Administratorul utilizează măsuri tehnice și organizaționale pentru a proteja datele cu caracter personal prelucrate corespunzător riscurilor și categoriile de date care sunt protejate, în special, protejează datele împotriva divulgării neautorizate, preluarea de către o persoană neautorizată, prelucrare cu încălcarea reglementărilor în vigoare schimbare, pierdere, deteriorare sau distrugere .
 7. Furnizorul de servicii asigură măsurile tehnice corespunzătoare pentru a preveni achiziționarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor personale transmise electronic.